Italiano: Perdere Peso Velocemente (Uomini), Deutsch: Als Mann schnell abnehmen, Português: Perder Peso Rapidamente (Para Homens), Русский: быстро похудеть (мужчины), Español: bajar de peso (para hombres), Français: perdre du poids rapidement (hommes), Bahasa Indonesia: Menurunkan Berat Badan (Panduan untuk Pria), العربية: خسارة الوزن سريعا (للرجال), Nederlands: Snel afvallen (voor mannen), Tiếng Việt: Giảm cân nhanh chóng dành cho nam giới, ไทย: ลดน้ำหนักเร็วทันใจสำหรับผู้ชาย, 日本語: 短期間で減量する(男性向け), 한국어: 빠르게 살 빼는 법(남성)
Would you like to hear experiences and thoughts directly from a personal trainer and a health coach? Well, Brittany is those things, and she is also the creator of this blog. She considers it to be a place where she could share her favorite and best workouts, recipes and happenings from her every day life. But most of all, she is here for you. With the help of her blog you will easily realize how the healthy foods can be tasty, and fun to prepare. Keeping yourself clean and healthy does not necessarily have to be a tough job. When she realized she had a bit of a weight issue, she turned to healthier lifestyle, which ultimately led to her being more satisfied with her looks and her overall appearance. Even though her weight losing process was slow as she had described it, she is feeling confident and is ready to share her secrets with you!
About: Holly’s story starts and ends with food. Years ago, Holly spent every waking minute obsessing over every calorie, every bite and trying every yo-yo diet she could think of to shed pounds. But then one day she woke up and realized she would never find happiness living that way. She began focusing on finding a love of healthy food and cooking, a love she now shares on her blog and sees as her true purpose in life. There, you’ll find everything you need to learn to enjoy food again without all the guilt.
It is extremely difficult to try to lose some weight and keep yourself on the right path of eating healthy foods and maintaining a healthy lifestyle. If you agree on this one, then this next blog is created and perfect for you! It is founded by 36 year old mother named Tina, who lives on the South Shore of Massachusetts along with her husband, little boy and their adorable pug. This blog is where she shares her love for food, her passion for staying fit and her ambition of leading a healthy lifestyle. It is quite the challenge to juggle with all of these stuff, so she thoroughly explains how she manages to do it all. Among other things, she has some not so healthy food choices which are within her favorites, but she strongly believes that with a balanced dieting plan and determination, you can eat whatever you with and still stay fit and healthy!
I found your blog through the Nutrition Blog Network and I feel like I’m reading the story of my own life. I have recently lost 45lbs but am KILLING myself over those last 10 lbs just like you were. I literally have felt like it was hopeless and that there is no way those pounds are coming off. I am also limited to 1200 calories a day but am going to try raising my daily calorie intake to see if that helps! Your story gave me so much hope that I can beat these last 10 lbs and your weight loss tips were fantastic!

Very good article. Many of the people I work with have health issues related to type 2 diabetes so this article gives excellent direction for those struggling to manage their health condition with an appropriate diet that they can sustain. Counting calories is not necessarily the answer. Often times, people cannot understand why they just cannot lose weight or how they became diabetic or what to do about it. Thanks a lot.
About: Jessica started blogging in 2012, but it really slowed down in 2014 and 2015. Now, she’s back at it, with a blog about all things weight loss, fitness, healthy recipes and healthy living, sure. But it’s also much, much more than that. Jessica is the kind of woman you can relate to, who will inspire you (without even meaning to) and who gets that being a mom is tough — and that it’s even tougher to fit in exercise and healthy eating. But she also shows you that it absolutely can be done. And that’s what makes her so special.
Attend a weight loss camp. Sometimes sticking with an exercise routine and diet plan is too challenging. Old habits and daily routines will steer you back to your old foods and activities at every turn. To combat this, many people enroll in residential weight loss programs that remove them from their daily lives. Sometimes called fitness retreats, these programs come in dozens of different styles, and are available for youth, adults and seniors.[24]
About: Alycia’s been following blogs for years, but to her, the biggest problem is that many of them don’t start until after the author loses weight and finds success. Alycia’s got a different way of doing things — she is blogging to show her real-time approach for shedding her unwanted pounds, exercising and eating right. She’s putting it all out there and hoping that she can succeed, plus inspire a few people along the way.
Considering that only 1 in 10 Americans meet their produce requirements, it’s pretty safe to say you need to eat more veggies. And no matter what food philosophy you subscribe to, veggies are a big part of the program. Vegetables have a lot going for them: They fill you up for very few calories, and they flood your body with the nutrients it needs to fight diseases, like heart disease, type 2 diabetes, and some cancers.

“The brain is an unbelievable powerful tool of intelligence, but the problem with our brains is they deceive us into thinking that we are rational, logical and consistent and that we remember things correctly. Nothing could be further from the truth. I still don’t see all my biases. … we are really are a very flawed form of intelligence – as awesome as we are. We need to start figuring out how to improve humans at the rate we are improving our digital tools so we can evolve together.”  Bryan Johnson, founder and CEO neurotech company Kernel. (Kernel develops brain interfaces that record the activity of neurons through a tiny grids of electrodes.)


Barley got its hunger-fighting reputation after Swedish researchers found that eating barley or rye kernels for breakfast kept blood sugar on an even keel. That's because the carbs in barley and rye kernels are "low glycemic index," meaning they raise blood sugar more slowly than some other carbohydrate foods. This helps you avoid a spike, and then a drop, in blood sugar, which can leave you feeling famished.
Thanks Jen! When you get down to the last 10 – 15lbs., it’s so much harder to get it off. Sometimes I think when you can’t lose weight and your doing all the right things,it maybe because it’s your bodies way of tell you it’s at it’s happy weight. I just keep plugging away and see what happens. As a long as your exercising and eating right that all that counts because your doing something good for your body!

Sure, there's your one friend who swears by the Taco Cleanse. And that other friend who ate nothing but broccoli soup for a month and dropped 20 pounds, found the love of her life, and got promoted at work. But before you start blending 80 stalks of broccoli into a cup or crunching your way through a crate of tacos, check out which diets are backed by science. Because don't you want to try one that will do the trick for you?


About: When you read Ayah’s blog, it’s almost like you can hear her accent. And that’s what drew us to her blog — the idea that no matter how different cultures might be, we all struggle with the same things. As Ayah puts it, she’s a person just like anyone else, a person who’s fought to lose weight, gone up and down multiple times and these days just tries to maintain her fitness while sharing her journey (and tons of great recipes) along the way.

About: Shae is a Wichita native, and, as she puts it, she is “not skinny.” But she’s blogging about fitness and healthy eating anyway, with a few (ok, a lot) of complaints. Her blog features an impressive combination of her quirky, laugh-out-loud style and visually stimulating photos that tell the story or show the recipes as well as the writing itself does. Once you start reading, strap in. Because you’re not going to want to stop.
Diet.com is lauded far and wide for their individualistic approach to dieting. As most legitimate weight-loss plans for women will testify, a cookie-cutter diet is rarely successful as every body type, lifestyle, and individual is different. Diet.com embraces those differences and tailors its healthy weight-loss plans to fit your specific needs. Here’s how it works:
You already know that a perfect diet doesn't exist, but many of us still can't resist the urge to kick ourselves when we indulge, eat too much, or get thrown off course from restrictive diets. The problem: This only makes it more difficult, stressful, and downright impossible to lose weight. So rather than beating yourself up for eating foods you think you shouldn't, let it go. Treating yourself to about 200 calories worth of deliciousness each day — something that feels indulgent to you — can help you stay on track for the long-haul, so allow yourself to eat, breathe, and indulge. Food should be joyful, not agonizing!

The plan is simple: Commit to two weeks of restricted dieting, then transfer to a sustainable regime. Phase one: Cut out restaurant food, added sugar, eating while watching TV, snacking on anything other than fruits and veggies, and limit meat and dairy. You’re also asked to add four healthy habits, simple tweaks like having a good breakfast every morning.


Noom: To help you figure out how to prioritize or limit food items, Noom offers color coding. Green means go for it — “green” foods include veggies and grains, and these should make up a solid 30% of your diet. “Yellow” foods include lean meats and starches, and these can account for a touch more — 45%. “Red” foods (red meats and sweets) should appear less than both green and yellow, around 25%. When you log meals, the app lets you know how well you’re aligning with these proportions.

The contents displayed within this public group(s), such as text, graphics, and other material ("Content") are intended for educational purposes only. The Content is not intended to substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your healthcare provider with any questions you may have regarding your medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read in a public group(s).
It sounds silly, but switching which hand you eat with can save you calories, and help boost weight loss. “It takes 15 minutes for your brain to realize that you’re full,” celebrity personal trainer Jay Cardiello told us in our article over 40 weight loss tips. “To give your mind time to catch up to your mouth, simply switch your fork to non-dominate hand. It may be frustrating, but it’s a simple and unnoticeable way to curb overeating and lose weight.”

The South Beach Diet is also considered low-carb, but it's not as restrictive as Atkins in its later phases. In fact, even in the early phases of the South Beach Diet, small servings of complex, non-vegetable carbs are allowed. South Beach earns high praise for weight loss and as an overall healthy way of eating, but gets panned for its complicated meal plans and time-consuming recipes by both users and experts. The ingredients in its recipes can jack up your grocery bill as well. Still, it's popular for those who love to cook, or prefer meals that aren't just a hunk of meat and a vegetable (or two).
I know what you mean bout struggling through weight loss/gain. My Husband is super skinny and my step-daughter is thin too and they don’t understand the issues of weight. For me, weight can come on pretty quick. I will always be one of those people that has to watch there weight, I just can’t eat anything and not gain weight. It’s a struggle. I drive my family crazy sometimes, when we go out I say no, can’t eat that, thats to fattening, no thanks I don’t need fries, ect… and than I have my Husband who says your fine, enjoy it, eat it. Than I do than I feel horribly guilty. Sometimes we have to know to let go that we are not all perfect. The main reason I started my blog was for support. If I opened up and put it out there, than I feel accountable for my actions and I wanted people to know they aren’t alone. Thanks for leaving a comment, today I was actually feeling kind of bad, but you made me feel better. Take care of yourself and please feel free to stop by anytime. – Jennifer

There are a plethora of resources for getting started on, or maintaining, the Atkins Diet. In addition to the official Atkins website, with recipes, many free downloads, and a support community, there are thousands of websites built by low carb devotees with additional tips, recipes and encouragement. The book, New Atkins for a New You (Est. $12), is also a good place to start the low carb journey. It's highly rated by users, who say it's a great guide for making a dietary lifestyle change. Some like that the science of low carb eating is well presented, others say they would prefer a more casual approach and more recipes. Others point out that all of the information in the book is available on the Atkins website, free of charge.
So excited to say that I have started cooking healthier meals from scratch and I am eating less and less processed junk every day and my family is slowly but surely following. My husband is a junk food junky and while I love the fact that he ‘loves me just the way you are’, sometimes I wish he would say, ‘lose some weight tubby’. No, not really. That would break my heart! I just need more motivation!!
About: Holly’s story starts and ends with food. Years ago, Holly spent every waking minute obsessing over every calorie, every bite and trying every yo-yo diet she could think of to shed pounds. But then one day she woke up and realized she would never find happiness living that way. She began focusing on finding a love of healthy food and cooking, a love she now shares on her blog and sees as her true purpose in life. There, you’ll find everything you need to learn to enjoy food again without all the guilt.
Fermented foods: These enhance the function of good bacteria while inhibiting the growth of bad bacteria. Sauerkraut, kimchi, kefir, yogurt, tempeh, and miso all contain good amounts of probiotics, which help to increase good bacteria. Researchers have studied kimchi widely, and study results suggest that it has anti-obesity effects. Similarly, studies have shown that kefir may help to promote weight loss in overweight women.
About: Jessica started blogging in 2012, but it really slowed down in 2014 and 2015. Now, she’s back at it, with a blog about all things weight loss, fitness, healthy recipes and healthy living, sure. But it’s also much, much more than that. Jessica is the kind of woman you can relate to, who will inspire you (without even meaning to) and who gets that being a mom is tough — and that it’s even tougher to fit in exercise and healthy eating. But she also shows you that it absolutely can be done. And that’s what makes her so special.

If you’re eating a diet rich in fresh fruits and vegetables, odds are you are getting the necessary vitamins and minerals you need to help boost weight-loss and lose weight fast. But it’s also a good idea to take vitamins that can supplement your diet; B vitamins (especially B2 and B12) can boost energy, vitamin D can regulate appetite and aid in weight loss, and magnesium can trigger lipolysis, a process where your body releases fat from where it’s stored.
Dairy products such as cream and cheeses. They work well in cooking as they satisfy. The problem is if you’re munching a lot of cheese in front of the TV in the evening… without being hungry. Be careful with that. Or lots of cream with dessert, when you’re actually already full and just keep eating because it tastes good. Or another common culprit: loads of heavy cream in the coffee, many times per day.
Happy Friday! 😎 The weekend is almost here, and I'm dreaming about this "Crack Coffee" that I tried at @dfgrille last week. Listen to this epic iced coffee combo: Black Barrel @mountgayrum, St. Elizabeth All Spice Dram, Chai Tea Syrup, @chameleoncoldbrew Nitro, Half & Half, and Whipped Cream. How does THAT sound as a Friday pick-me-up? ☕️🥂 #signmeup #dfgrilleVIP #happyhour #icedcoffee
I do want to tell you that I think it is great that you are on a weight loss journey and that you joined Sparks People. I have been with them for 5 years and I love it! It keeps me motivated! Your doing a great job and it is wonderful that you are eating clean and healthy, just remember that in life there are some not so great for you foods, but you should never deprive yourself. Everything in moderation, just be conscience of what your putting in your body!
In August of 2010, one of my members of Getting in Shape 2010 group recommended I joined Sparks People.  I thought what the heck, since my virtual trainer was giving me issues.  Well I set up my profile, entered how much exercise I do a week, and what my goal was and guess what?  It calculated how many calories I needed to lose 1.5 lbs a week.  Don’t forget I was eating only 1200 calories a day.  Sparks told me I needed to eat 1550 at the low end and 1700 on the high end.  I was so happy, I could eat!!!!  It was like a new world opened up for me.

Packaged meal programs: Many diet plans rely on meal-replacement bars, shakes, or other snack type foods. Still others rely on frozen entrees as a major part of your diet. Ask yourself if you are okay with a bulk of your diet relying on prepackaged snacks, shakes, or frozen meals, or if you prefer the flexibility of cooking your own meals or eating out frequently.


About: Blogs full of heart-felt writing and deep emotions are great, but it never hurts to toss in one with a laugh-out-loud humor to it as well. Enter Running off the Reese's blogger Cely. If her blog mantra “Because no one should have to choose between their pants and chocolate” doesn’t pull you in, her creative use of gifs and humorous style of writing will. Cely was diagnosed with rheumatoid arthritis at the age of 18 — a diagnosis she certainly didn’t let hold her back. She runs races (usually half-marathons or less), shares her experiences, has a long list of book reviews...and talks a bit about life in general in between. And it’s awesome.
Speaking of intervals, high-intensity interval training (otherwise known as HIIT) has been shown to be incredibly effective for weight loss. Because the workouts are so intense, you don't need to put in an hour — or even 30 minutes — at the gym. According to the American College of Sports Medicine, seven minutes is all you need to get in the best shape of your life.
Italiano: Perdere Peso Velocemente (Uomini), Deutsch: Als Mann schnell abnehmen, Português: Perder Peso Rapidamente (Para Homens), Русский: быстро похудеть (мужчины), Español: bajar de peso (para hombres), Français: perdre du poids rapidement (hommes), Bahasa Indonesia: Menurunkan Berat Badan (Panduan untuk Pria), العربية: خسارة الوزن سريعا (للرجال), Nederlands: Snel afvallen (voor mannen), Tiếng Việt: Giảm cân nhanh chóng dành cho nam giới, ไทย: ลดน้ำหนักเร็วทันใจสำหรับผู้ชาย, 日本語: 短期間で減量する(男性向け), 한국어: 빠르게 살 빼는 법(남성)
Useful goals should be (1) specific; (2) attainable (doable); and (3) forgiving (less than perfect). "Exercise more" is a great goal, but it's not specific. "Walk 5 miles every day" is specific and measurable, but is it doable if you're just starting out? "Walk 30 minutes every day" is more attainable, but what happens if you're held up at work one day and there's a thunderstorm during your walking time another day? "Walk 30 minutes, 5 days each week" is specific, doable, and forgiving. In short, a great goal!

If you like the idea of an actually useful app, but aren’t interested in tons of interaction or paying a large membership fee, we suggest MyFitnessPal. There are lots of nearly identical apps on the market, but this one provides the easiest, quickest food tracking we experienced, plus advanced options like goal setting and nutrition analysis. For education and support, you’ll have to turn to outside sources.
Top Quote: “If I surrender, give up the fight to do it all alone, then I’ll probably remain on the outskirts of that tribe of origin permanently. Is that a tough thing to write? You bet. But here’s the gorgeous thing about life – you can make your own tribe. You can form your own crew, you can find other lovable, crazy-about-life people that will be there to support you and lift you up.”

Thank you so much, Lauren! Staying healthy is SO hard when you’re trying to prioritize and balance out the rest of life’s demands, but it thrills me to hear that your boyfriend likes my quinoa recipes! I got really lucky when I was testing out ways to eat quinoa. It’s one of the few health foods my husband will eat! Good luck to you and your boyfriend – keep me updated! 🙂
About: The primary purpose of Amanda’s website may not be to share fitness tips (she’s a virtual personal trainer), but that doesn’t mean you can’t find some amazing ideas on how to exercise in her blog. Amanda’s proven methods are the perfect balance of active training and rewarding results. Here, you’ll find fitness tips, training plans, healthy recipes and tons of health & nutritional information.
Consequently, researchers have widely discredited the hCG diet, which involves using hCG injections, pellets, sprays, or drops, and consuming  as few as 500 calories daily. The diet is problematic not only because there’s a lack of research on hCG supplements, but also because the calorie requirement is dangerously low, potentially leading to nutrient deficiencies, fatigue, hormone imbalances, blood clots, and other issues. Thus, most experts agree the hCG diet is not safe for anyone, the Mayo Clinic notes. (35)
For some, this is the hardest part of life after a diet. Working out how much of each component make up a healthy, well-portioned and flavorsome meal can be tricky and takes a bit of practice. Nonetheless, it’s crucial if you’re going to maintain your optimum weight. If this aspect worries you,  why not consider a meal delivery service where each ingredient comes pre-portioned? After a month or so, you’ll probably feel a lot more confident about how much you should be eating at any given meal.
Foods are given a certain point value, which is determined by how many nutrients it provides. As long as you stay within your point limit, you should lose weight. Weight Watchers is known for having a large community that is active and vibrant. You can attend weekly meetings near you or online, and the Connect app gives you further opportunities to connect with other users. If you want additional assistance, you can pay more for personal coaching. Like with many other online dieting services, there is a start-up fee in addition to the monthly payments. Our testers found this service to be very motivating and satisfying. Part of this motivation comes from company-hosted weight loss challenges, exercise plans, portion control tools and a dining-out guide. Weight Watchers doesn't provide a calorie tracker since it works on a points system, which makes it different from most other diet services out there. It helps you track your eating and activity, and it allows you to view progress reports, but there are no exercise tips.
Top Quote: "I’m sharing every lesson to getting there—not as a drill sergeant and definitely not as a guru—as a friend who gets it and never wants anyone else to struggle alone. I’ve learned more in the last ten years than I ever thought possible, and I’m laying it bare here, one post a time—every lesson I’ve learned on losing weight,real advice on maintenance, thoughts on depression, how I’ve moved beyond binge eating, lifestyle bits that make me feel good inside and out, and all the healthy recipes I make regularly.”
Did bikini season sneak up on you? Is your soon-to-be worn wedding dress still just a touch too tight? Did a last-minute invite for a beach getaway come your way? You're a lucky dog – and a panicked one too because you want to drop pounds, and fast. These 10 diets are likely to help you lose significant weight within a year, according to a panel of experts who reviewed 41 plans for the U.S. News Best Diets rankings. Just remember: Short-term weight loss is markedly different from long-term weight loss, which is more important for your health.
Start a circuit training regimen. Circuit training is a combination of workouts designed to work every major muscle in your body. The quick switching between exercises gets your heart rate up higher than most other workout regimens, which in turn burns a lot more calories.[1] Start a circuit training regimen to burn more calories faster and help lose weight.[2] There are a number of good workouts you can include in a circuit session, but an example workout would look like this.[3]
Are you like Old Faithful when it comes to your morning walk or evening jog? Know this: The more you do an activity, the more your body adapts to it, so you burn fewer calories. If you want to light a fire under your metabolism, consider cross-training. For example, if you normally walk, try biking instead. "Since you're not used to working all those different muscles, it's a more intense workout, which can translate into a greater metabolic after-burn because your body is working harder to recover and get oxygen to all your tissues," says Carol Espel, M.S., an exercise physiologist for Equinox Fitness Clubs in New York City.
The Volumetrics plan does not have a website, therefore there is no formal support, but it can be paired with any free online support program, such as SparkPeople or MyFitnessPal, both free, highly rated diet and fitness-support websites. For some people the big drawback to the Volumetrics approach is that food preparation, both shopping and cooking, is not optional -- you will need to have some level of comfort in the kitchen. However, the book features meal plans, and the recipes are reported as easy to follow by consumer reviewers. At least one expert says this particular approach is probably best for people who have hunger or portion-control issues rather than emotional eaters who often eat for reasons other than hunger. Also, if you're more a meat-and-potatoes kind of eater, you may get weary of a diet that's heavy on vegetables, fruits and soups.
Soft drinks, fruit juice, muffins, white rice and white bread are technically low in fat, for example, but the low-fat group was told to avoid those things and eat foods like brown rice, barley, steel-cut oats, lentils, lean meats, low-fat dairy products, quinoa, fresh fruit and legumes. The low-carb group was trained to choose nutritious foods like olive oil, salmon, avocados, hard cheeses, vegetables, nut butters, nuts and seeds, and grass-fed and pasture-raised animal foods.
Kendall also travels and speaks about blogging within the healthy living blogger world, as well. A regular at major conferences like BlogHer, Kendall will also be a part of the keynote panel at FitBloggin’ 2014 in Savannah, and is slated to be at BlogHer as well as BlogHerFood this year. She does everything from food and recipe demos to discussing and debating healthy living matters affecting us all.
It's National Cake Day! #NationalCakeDay #CakeDay Celebrate with one of these #BariatricSurgery friendly Microwave Protein Cakes. You can make one of these In 5 minutes from start to finish (like those microwave mug cakes) #Recipes: https://tinyurl.com/35vop7b #WLS #WLSeats #WLSfood #lowcarb #sugarfree #protein #WLSCommunity #WLSSupport #GastricBypass #RNY #VerticalSleeve #VSG #weightloss #weightlosssurgery #weightlossjourney #fitness #Eggface
Drinking plenty of water is essential for overall health, and is a great way to boost your weight-loss efforts. But if you’re getting your H2O from cheap bottled water, the bottle itself could pose a problem; Bisphenol A, commonly referred to as BPA, has been linked to obesity, and it’s still found in many cheap plastics. A 2011 Harvard study found that adults with the highest concentration of BPA in their urine had significantly larger waists and a chance of being obese than those without as much of the chemical in their systems. So if you must drink store-bought bottled water, check to see if the bottle is BPA-free. And whatever you do, don’t reuse the same bottle; constantly refilling the same plastic bottle can cause BPA to leak into the water.

It is very difficult to cope with a loss, and this blogger did just that. Christina, the creator of this blog, unfortunately had to deal with a big loss, a miscarriage in her 20th week of her pregnancy. It was a devastating time for her as well as her family. But she took it so hard, that it started affecting her body image, weight and overall health. After a period of several months, she realized what she had done to herself. Sine then, she had changed her career, became a celebrity trainer and a certified nutrition expert, and managed to lose a lot of weight in a very short period of time. She got so motivated that now she looks amazing and is extremely happy with her family. This is a blog where you can find anything, from gluten free recipes, to fashion, family, fitness and sharing all new products as well as giveaways. All you need to do is remember that being healthy and looking healthy is not always just about the food you consume, but the overall effort you put in yourself!
“Don't like eating meat?” asks Ginger Hultin, RDN, a dietitian in private practice in Seattle and a spokesperson for the Academy of Nutrition and Dietetics. “Then don't be paleo! Travel a lot and rely on eating out? The DASH diet may end in frustration for you.” The bottom line: The diet you choose needs to be safe and effective, while taking into account your lifestyle.

Jennifer Drummond is health food blogger for Peanut Butter & Peppers where she shares healthy, and sometimes not-so-healthy, recipes that help you maintain your weight loss by taking everyday foods and making them healthier without sacrificing the flavor. Jennifer has lost 30 pounds through proper nutrition education and shares her healthy lifestyle tips on her blog.
×