Français: perdre rapidement du poids, Deutsch: Schnell abnehmen, Español: bajar de peso rápidamente, Português: Perder Peso Rapidamente, Русский: быстро похудеть, 中文: 快速减肥, Nederlands: Snel afvallen, Čeština: Jak rychle zhubnout, 日本語: すぐに体重を落とす, Bahasa Indonesia: Cepat Menurunkan Berat Badan, Italiano: Perdere Peso Velocemente, हिन्दी: तेजी से वजन घटाएं, العربية: إنقاص وزنك سريعًا, 한국어: 빨리 체중감량하는 방법, Tiếng Việt: Giảm cân Nhanh, ไทย: ลดน้ำหนักให้ได้ผลเร็ว, Türkçe: Nasıl Hızlı Kilo Verilir
Her name is Holly, and this is her small but precious corner of the Internet. She will briefly explain to you the reason why you found her blog, and she starts with sharing her love for food. She loves cooking it, eating it, taking pictures of it, but it hadn’t always been easy for her. For a long time in the past, the food was her enemy instead of her friend. She had been a bit overweight, and always on the lookout for the next quick fix, which never resulted positively on her body. This is why she decided to make it better for her by choosing the slow and long, but successful process. The main reason she created this blog is to show all of you that you can do the same and that you, most of all, deserve to be happy with yourself and proud of your appearance! So visit her website for more information and enjoy everything she has to say to you!
Thanks for sharing your story. Sounds alot like my journey with weight. You are a brave young woman. We had the quinoa pizza bites and they were delicious. I have celiac disease and love coming across great gluten free recipes. My brother stopped by and tried one and he even liked it. That is a great compliment as he thinks every thing I make is “freaky hippy food”
I can completely relate to your struggles with weight. At times, I almost felt like I was reading my own story. Take out the college dorm stuff and throw in 2 jobs, one of them at a gym, and add a baby and I’d say our stories are pretty similar. My husband is deployed now, and I started running (did my first 5K 10 days ago). I’m down a solid 15 lbs in 2 months… and I haven’t even been strict with my “diet”. Keep running, girl! You can do it! 🙂
Dr. Gardner and his colleagues designed the study to compare how overweight and obese people would fare on low-carbohydrate and low-fat diets. But they also wanted to test the hypothesis — suggested by previous studies — that some people are predisposed to do better on one diet over the other depending on their genetics and their ability to metabolize carbs and fat. A growing number of services have capitalized on this idea by offering people personalized nutrition advice tailored to their genotypes.
About: It’s difficult enough trying to get yourself on track to living healthy, but add in a family, and it can seem like the odds of success are astronomical. Enter Katie. As the mother of six, she has a lot of experience and a laundry list of tips and tricks busy moms and families can work together to achieve wellness. She sticks to real food, natural remedies and natural living in an effort to combat all the chemicals and pollution that could potentially hurt your family — and she does a darn good job of it.
About Blog Aphrodite has a special interest in languages. In her free time she likes to teach English, translate or interpret. She also likes to blog or contributes to magazines and newspapers. Her major topics are women's mental health, daily news, entertainments, poems, arts, lifestyle, etc. Aphrodite is a Dreamer, a Believer, a Story Teller, a Truth Reporter and Peace Activist

About: Michelle’s first pregnancy was one of the best times of her life, but it was also a time when she gained weight. After her little one was born, Michelle started up her blog as a way to chronicle her weight loss and all her activities being a first-time mom. She lost nearly 60 pounds in six months, and is great if you’re looking for someone to follow who tries out new diets, fitness routines, healthy recipes and more. Oh yeah, and her crafts are amazing.
In what is perhaps the biggest buzzkill of all time, sex doesn’t quite count as cardio or burn a significant amount of calories: Women burn about 3.6 per minute. "It’s still a good idea," Dr. Seltzer says, citing the activity’s other benefits, like increasing the output of the neurotransmitters serotonin and dopamine, which naturally reduce food cravings.
Skip the cream and sugar in your cup of joe, and opt for it black to help you lose weight fast. Black coffee has zero calories, and it can help you burn calories faster. According to a study published in the journal Physiology & Behavior, the average metabolic rate of people who drank caffeinated coffee was 16 percent higher than that of those who drank decaf.
Of course, many dieters regain what they lose, and this study cannot establish whether participants will be able to sustain their new habits. While people on average lost a significant amount of weight in the study, there was also wide variability in both groups. Some people gained weight, and some lost as much as 50 to 60 pounds. Dr. Gardner said that the people who lost the most weight reported that the study had “changed their relationship with food.” They no longer ate in their cars or in front of their television screens, and they were cooking more at home and sitting down to eat dinner with their families, for example.
It is great to find articles like yours. For the last 6 months I have been exercising and eating healthier thanks to a great nutritionist and an amazing hypnotist http://www.tryhypnosisnow.comin New York. The first month I lost 12 lbs, probably because my body was used to such unhealthy food. Thereafter I have lost an average of 6 lbs per month. I am very close to my goal weight and my next test will be to see how I maintain my healthy weight. Wish me luck!
Thanks for sharing:-). I find myself in a difficult situation. I had a slip and fall accident back in 2009. My injury was misdiagnosed and the physical therapy made things worse. To the point were I cannot even do aqua therapy. I suffer with chronic pain and was always an energetic, healthy, exercise driven person. I used to weigh in at 102-105 lbs. Now due to inactivity I’m about 137lbs. I am so happy to have found your website. I need help, I am home all the time due to the fact that I cannot sit for long because of a coccyx injury. I am so unhappy with my weight gain. Do you have an encouraging word for me today? I’ve tried everything I know to do. My dr told me ” I’m stuck”. But I don’t want to give up. Looking forward to your reply.
The sad truth is that conventional ideas – eat less, run more – do not work long term. Counting calories, exercising for hours every day and trying to ignore your hunger? That’s needless suffering and it wastes your time and precious willpower. It’s weight loss for masochists. Eventually almost everyone gives up. That’s why we have an obesity epidemic. Fortunately there’s a better way.
If you follow food trends, you might think you have to fall in love with cauliflower and kale to reap all the rewards that veggies offer, but that isn’t the case. Be it broccoli, sweet potatoes, carrots, red peppers, cabbage, spinach, or any other vegetable, the idea is to eat a variety of them and find plenty of ways to enjoy their goodness. So if you just can’t stomach steamed Brussels sprouts, try them roasted, or give sautéed Brussels sprouts a try. If raw zucchini isn’t your thing, see if you like it spiralized into noodles or grilled on a grill pan.
Social conditions such as poverty, social isolation and inability to get or prepare preferred foods can cause unintentional weight loss, and this may be particularly common in older people.[43] Nutrient intake can also be affected by culture, family and belief systems.[28] Ill-fitting dentures and other dental or oral health problems can also affect adequacy of nutrition.[28]
Meal prepping takes a few hours a week, but it's worth it: By getting your meals ready ahead of time, you won't be so tempted to order your go-to Chinese takeout when you're tired and hungry after work. "When you plan an entire week of dinner in advance, you're way less likely to go off course and indulge in foods that aren't good for you," says Pamela Salzman, a certified holistic health expert and cooking instructor. And since you planned things out, you'll actually get the protein, fruit, and veggies your body needs — and you'll lose weight in the process.
About: Kelsey’s blog is packed with easy-to-follow healthy recipes and fitness routines (and they’re not just your run-of-the-mill workouts, either). They’re formulated or endorsed from Kelsey herself — a 50 pound weight loss success story. Kelsey had been pretty fit and thin her whole life, but shortly after leaving college, countless nights of eating out and drinking led to her packing on an extra 50 pounds. Unhappy, Kelsey decided to make a change. What’s especially inspirational about her story is that she did so slowly. She made small changes, slowly started eating cleaner and eventually lost all the weight. Now, five years later, she’s still fit and sharing her story on her blog and in her books, fitness routines and recipes with readers. She even hosts weight loss challenges (with cash prizes) to really cheer people on and give them incentive to keep going.
The upgrade is a touch steeper than it is for other tracking app upgrades — most run $4–5 per month. But we found that those inexpensive alternatives were chaotically organized and slow to respond, elements that had us avoiding opening them at all. SparkPeople and Lose It! both came with lots of lag time and finicky search bars that made us hesitant to launch the apps, let alone log in three or more times a day.
Her name is Josie, and she is an amazing woman! She is the creator of this interesting blog, considering it as a place where she shares all her passions for fitness, natural health, healthy living and happiness. One of her main goals is to make people feel empowered and informed by what they see and read on her blog. She is 44 years old and is a proud wife and mother to four children. Even though she talks about her greedy side a lot when it comes to food, she has had an amazing weight loss journey. But, she could never resist a slice of pizza, cake, pie, fresh hot rolls and other foods which the healthy people find offensive. Thankfully, she balances all of that with plenty of healthy meals and snacks and of course, taking the time for herself to work out five days within a week. Explaining how nevertheless, she is still a human and can make a mistake of taking an extra slice of cake or two, this blog is to document it all and show everyone that you can still succeed, all you need is determination.
So at age 20 my weight started to climb, but I didn’t notice or care because I was having fun.  At about age 24, I still didn’t workout at all and just partied and enjoyed my time with my friends.  I had an asthma attack, and went to the Doctors and that is when he told me, if I keep going this route I would die! (Thanks Dr. Becker) Pretty abrupt, but it’s true.  I was hitting near 200lbs and heading down the road of disaster.  I don’t think I ever made it to 200lbs, but I came pretty close.  (That’s me with the brown hair and bag in the picture, gross huh?)
Gastrointestinal disorders are another common cause of unexplained weight loss – in fact they are the most common non-cancerous cause of idiopathic weight loss.[citation needed] Possible gastrointestinal etiologies of unexplained weight loss include: celiac disease, peptic ulcer disease, inflammatory bowel disease (crohn's disease and ulcerative colitis), pancreatitis, gastritis, diarrhea and many other GI conditions.
Diet.com is lauded far and wide for their individualistic approach to dieting. As most legitimate weight-loss plans for women will testify, a cookie-cutter diet is rarely successful as every body type, lifestyle, and individual is different. Diet.com embraces those differences and tailors its healthy weight-loss plans to fit your specific needs. Here’s how it works:

About: When you read Ayah’s blog, it’s almost like you can hear her accent. And that’s what drew us to her blog — the idea that no matter how different cultures might be, we all struggle with the same things. As Ayah puts it, she’s a person just like anyone else, a person who’s fought to lose weight, gone up and down multiple times and these days just tries to maintain her fitness while sharing her journey (and tons of great recipes) along the way.
In 2008 between US$33 billion and $55 billion was spent annually in the US on weight-loss products and services, including medical procedures and pharmaceuticals, with weight-loss centers taking between 6 and 12 percent of total annual expenditure. Over $1.6 billion a year was spent on weight-loss supplements. About 70 percent of Americans' dieting attempts are of a self-help nature.[24][25]
27. Use tech and other tools to your advantage. "I started out just by cutting little things like soda out one by one so I wouldn't burn myself out mentally and give up. I then discovered counting calories on MyFitnessPal, which was [a huge help] for me in my weight loss. A few years in, I lost my way a little bit and found Renaissance Periodization diet templates, which helped me rebuild a healthy relationship with food."
About Blog Advise, inspiration for a global & local community of ambitious entrepreneurial women specifically on their business needs - online & offline. Offering information, education, training, access to capital, contacts and advice via exclusive interviews and how-to articles; pitch training events; workshops & networking sessions; and expert mentoring.

The Mayo Clinic Diet provides practical and realistic ideas for including more physical activity and exercise throughout your day — as well as finding a plan that works for you. The diet recommends getting at least 30 minutes of exercise every day and even more exercise for further health benefits and weight loss. The diet also emphasizes moving more throughout the day, such as taking the stairs instead of an elevator.

This principle involves eating low-energy-dense foods and can help you lose weight by feeling full on fewer calories. Healthy choices in each of the other food groups in moderate amounts make up the rest of the pyramid — including whole-grain carbohydrates, lean sources of protein such as legumes, fish and low-fat dairy, and heart-healthy unsaturated fats.
Weight loss occurs when the body is expending more energy in work and metabolism than it is absorbing from food or other nutrients. It will then use stored reserves from fat or muscle, gradually leading to weight loss. For athletes seeking to improve performance or to meet required weight classification for participation in a sport, it is not uncommon to seek additional weight loss even if they are already at their ideal body weight. Others may be driven to lose weight to achieve an appearance they consider more attractive. However, being underweight is associated with health risks such as difficulty fighting off infection, osteoporosis, decreased muscle strength, trouble regulating body temperature and even increased risk of death.[3]
Real talk: It could take weeks or months to see the metabolic effects of exercise on the scale, and even then, building muscle, which is denser than body fat, could lead to weight gain. "Do what you like because it’s good for you," Dr. Seltzer says, noting the way exercise is awesome for your heart, mental health, and more—and that not all measure of progress can be seen on the scale.
Drinking plenty of water is essential for overall health, and is a great way to boost your weight-loss efforts. But if you’re getting your H2O from cheap bottled water, the bottle itself could pose a problem; Bisphenol A, commonly referred to as BPA, has been linked to obesity, and it’s still found in many cheap plastics. A 2011 Harvard study found that adults with the highest concentration of BPA in their urine had significantly larger waists and a chance of being obese than those without as much of the chemical in their systems. So if you must drink store-bought bottled water, check to see if the bottle is BPA-free. And whatever you do, don’t reuse the same bottle; constantly refilling the same plastic bottle can cause BPA to leak into the water.
#1 – Eat enough food!  Your body can’t function without it’s fuel!  You need a MINIMUM of 1200 calories a day for woman, but I personally recommend at least 1500, but you should consult your doctor for a better amount.  Just remember if you don’t eat enough, your body goes into starvation mode and will store everything as fat.  Also if you eat to much, you’ll gain!   Remember 1lbs is 3500 calories!   Your body burns calories when we do nothing so dont’ think you’ll gain 3500 calories if you eat that in a week.  Here’s more information about that.  It’s to hard for me to explain.  http://www.caloriesperhour.com/tutorial_BMR.php

have been on the low carb (Ketogenic diet) OVER A YEAR. 20-30 gr for the first 6 months, currently about 40-70 grams daily since then. maybe once a week 70-100gr; High fat (love my whole cream). moderate amount of protein. use coconut oil in decaf with the cream. Since increasing carbs the weight loss has stayed about the same +/- 5lbs but waist size increased by 1-2inches. Noticed hair loss but I don’t know if it’s stress related (husband died just before Christmas).


About: Their blog may be described as just “another” runner, but it’s anything but. The blog is chock full of tips, advice, nutrition information — and lots of personalized posts — from “mothers” who banded together to run, and realized just how much they loved it. The blog also works as a personal cheerleader, a way to connect with moms and women who started running (grumbling), tolerated it, started to like it (there are moments) and ultimately fell in love (addiction level).
As with many foods, there are healthy versions and ones that make promises they can’t deliver. Some bars that promise “pure protein” have the same nutritional value as a candy bar, so it’s important to research before purchasing. Rather than just counting calories, check out the actual ingredients; is it made up of real food? Skip protein bars for weight loss that include soy in favor of ones that use proteins that include leucine, valine and isoleucine. The protein, plus the fiber and fat, will be what plays a key role in keeping you full throughout the day.
Researchers gave healthy but obese men one of two “high protein” diets. Protein was kept to 30% of total calories in both diets, but the amount of carbohydrate and fat was varied. In the first diet—which they called “low carbohydrate”—the carbohydrate content was kept to a very low 4%, with the rest of the calories coming from fat. In the second diet—which they called “moderate carbohydrate”—the carbohydrate content was kept to 35%, with the rest coming from fat.
About: Andie’s well-known for her New York Times bestselling memoir “It Was Me All Along” where she chronicles how she lost 135 pounds 10 years ago. But it’s her blog that drew us to her for this list, especially considering that she’s managed all this time to KEEP that weight off. Andie also wrote a cookbook, “Eating in the Middle,” featuring (mostly) healthy recipes. Plus, Andie’s blog is chock full of healthy recipes too (and the occasional indulgence), lessons she learned while losing weight and how she transformed her relationship with food and her body.
If you follow food trends, you might think you have to fall in love with cauliflower and kale to reap all the rewards that veggies offer, but that isn’t the case. Be it broccoli, sweet potatoes, carrots, red peppers, cabbage, spinach, or any other vegetable, the idea is to eat a variety of them and find plenty of ways to enjoy their goodness. So if you just can’t stomach steamed Brussels sprouts, try them roasted, or give sautéed Brussels sprouts a try. If raw zucchini isn’t your thing, see if you like it spiralized into noodles or grilled on a grill pan.
Because the diet isn’t as restrictive as a traditional vegan or vegetarian diet, it may be simpler to stick with — hence its No. 2 ranking in U.S. News & World Report’s Easiest Diets to Follow category. Because you’ll be eating meat some of the time, you may also be at a lower risk of the aforementioned nutrient deficiencies that vegetarians and vegans may face.
Thank you so much, Lauren! Staying healthy is SO hard when you’re trying to prioritize and balance out the rest of life’s demands, but it thrills me to hear that your boyfriend likes my quinoa recipes! I got really lucky when I was testing out ways to eat quinoa. It’s one of the few health foods my husband will eat! Good luck to you and your boyfriend – keep me updated! 🙂
Lifestyle fit: Figure out whether a plan is compatible with your lifestyle before committing. Some meal plans are very simple; others require more work. Think about how much time and planning goes into each weight loss program. Some people find that meal planning and preparation takes up too much time, while others enjoy planning meals and spending time in the kitchen. 
While any diet that reduces your intake of fat, sugar, and carbohydrates will help you lose weight, a weight-loss plan can offer you much more and give you a much better chance of long-term success. As weight-loss plans have been developed by dietitians, fitness coaches and nutritionists, they are designed to help you lose weight safely and progressively, while altering your attitude to food and encouraging you to adopt healthier habits.
How would you like to hear something more about Jennifer? She is about 30-ish and lives in Atlanta, Georgia, and she has decided to share all of her experiences with you. In the year off 2009, she managed to weight a bit more than 280 pounds. This is when she said enough. She joined a weight loss programme and just two years later, she could say hi to her new figure and goodbye to 100 pounds that she lost. Even though her goal is to lose 160 pounds, and she is still working on that, Jennifer decided to share her life changing experience with everyone. Besides being a teacher in an elementary school, her part time job is this blog. Here she shares all the recipes, races (because she started running after she lost 100 pounds), the reviews, triumphs, defeats, and her overall journey through which she hopes she can motivate you to start your own journey.
Make sure that the diet has been studied extensively for safety — and discuss any changes with your physician or registered dietitian before beginning a new diet. (If you don’t have a dietitian, find one in your area at the Academy of Nutrition and Dietetics website.) And do a self-check to ensure the diet fits with your own values and preferences.
About: Gina has the kind of success story that really touches a nerve. She started out at 298 pounds and went on to lose 168 of those pounds in 25 months. As someone who always struggled with her weight and achieved such a huge thing, she has an especially good grasp on how to help other people who have 100 or more pounds to lose achieve their goals. Her blog is a place she uses to motivate, inspire, energize and connect with others. And that’s exactly what it is.
About: Holly’s story starts and ends with food. Years ago, Holly spent every waking minute obsessing over every calorie, every bite and trying every yo-yo diet she could think of to shed pounds. But then one day she woke up and realized she would never find happiness living that way. She began focusing on finding a love of healthy food and cooking, a love she now shares on her blog and sees as her true purpose in life. There, you’ll find everything you need to learn to enjoy food again without all the guilt.
Kendall originally set out to complete a Ph.D in Ethnomusicology at the University of North Texas, but eventually became pregnant with a little girl, one whom she credits with the drastic change in the trajectory of her life. The birth of the infant, whom she chooses to identify on her website only as “Mini-Me,” combined with Kendall’s choice to separate from the child’s father, inspired her to create her own business.
Weight training is the ultimate way to burn calories fast. "A pound of muscle burns up to nine times the calories of a pound of fat," explains Richard Cotton, M.A., chief exercise physiologist for myexerciseplan.com. Weight training increases your resting metabolic rate, which is the number of calories you burn while sitting on your butt. What's more, it gives your metabolism an added boost after you exercise, staying in overdrive for up to two hours after the last bench press, according to a study published in Medicine & Science in Sports & Exercise. Strapped for time? Try these quick moves: squats, bench step-ups, lunges, push-ups, pull-ups and planks. In a pinch, just do single sets of 10 for each exercise — you'll get optimal results for the time invested.
The influence intermittent fasting has on insulin is just as impressive and possibly more important. Keeping your insulin levels low and steady is key to losing excess fat and keeping it off. Diets that are rich in processed carbohydrates (bread, pasta, rice) and simple sugars (candy, cookies, and soda) have the opposite effect. They cause your insulin levels to rapidly spike and then crash every time you eat one of these foods. The net result of this phenomenon is that your body will store more of what you eat as excess body fat instead of burning it off as energy.
Real talk: It could take weeks or months to see the metabolic effects of exercise on the scale, and even then, building muscle, which is denser than body fat, could lead to weight gain. "Do what you like because it’s good for you," Dr. Seltzer says, noting the way exercise is awesome for your heart, mental health, and more—and that not all measure of progress can be seen on the scale.
Top Quote: "I’m sharing every lesson to getting there—not as a drill sergeant and definitely not as a guru—as a friend who gets it and never wants anyone else to struggle alone. I’ve learned more in the last ten years than I ever thought possible, and I’m laying it bare here, one post a time—every lesson I’ve learned on losing weight,real advice on maintenance, thoughts on depression, how I’ve moved beyond binge eating, lifestyle bits that make me feel good inside and out, and all the healthy recipes I make regularly.”
So, we’ve scoured the internet, researched hundreds of blogs, and of all the incredible women we came across, these 35 inspirational blogs stood out the most. Not just because they’ve been through a weight loss transformation of their own, but because they have completely changed the way they see themselves throughout the process, the impact they have on their audience, and the fact that they are truly badass women who have a purpose, a message, and the vulnerability to lay it out on the line, in hopes that their journey will help just one person on theirs.
×