Italiano: Perdere Peso Velocemente (Uomini), Deutsch: Als Mann schnell abnehmen, Português: Perder Peso Rapidamente (Para Homens), Русский: быстро похудеть (мужчины), Español: bajar de peso (para hombres), Français: perdre du poids rapidement (hommes), Bahasa Indonesia: Menurunkan Berat Badan (Panduan untuk Pria), العربية: خسارة الوزن سريعا (للرجال), Nederlands: Snel afvallen (voor mannen), Tiếng Việt: Giảm cân nhanh chóng dành cho nam giới, ไทย: ลดน้ำหนักเร็วทันใจสำหรับผู้ชาย, 日本語: 短期間で減量する(男性向け), 한국어: 빠르게 살 빼는 법(남성)
Christina Russell is a Celebrity Trainer, author, and the writer behind the healthy living blog, Body Rebooted. Christina lost over 60 pounds in just 5 months incorporating a gluten-free diet and fitness routine and created her blog as a place to share her gluten-free recipes along with the ins and outs of her weight loss journey. Her blog has since evolved into a full-blown healthy living website that provides resources for you to reach your goals.
Kenlie’s inspiring weight loss journey is the foundation of her blog, All The Weigh. Kenlie has lost over 100 pounds, two different times. Although this time around she’s only a few pounds shy of reaching her lowest weight as an adult (284 pounds)—she has learned that loving and accepting yourself is the most important part of the journey. Her blog is a place where she shares her thoughts, feelings, and everything that has influenced her throughout her transformation to better health.
Many people dread the thought of New Year, knowing they’re going to try and commit to a weight-loss plan or diet to shed the extra pounds accumulated during the festive season. Last year, a YouGov poll revealed that 37% of Americans decided they wanted to either eat healthier or exercise more and it’s unlikely those statistics will change much going into 2019.
Coming up with successful strategies to create and stick to a weight loss eating plan or even maintaining a healthy eating pattern is the Holy Grail for many women who struggled with weight all of their lives.  I know I did and now I struggle with everything else that life offers. I don’t confuse eating for fuel and energy and vitality with examining my life and feeling my emotions. Dealing with both the amazing gifts and challenges of aging.

About Blog What lead me to create a blog is...is to connect with other women. To have each other realize that it's okay to get knocked down, but have the strength to get back up to a better version of ourselves. I have been knocked down more than I can count, but each time I get back up and figure it out. My blog focuses on a variety of things... from divorce, co-parenting, the many wonders of raising kids, love, and travel! Women are complex and fun, and deserve a blog.
The Mayo Clinic Diet provides practical and realistic ideas for including more physical activity and exercise throughout your day — as well as finding a plan that works for you. The diet recommends getting at least 30 minutes of exercise every day and even more exercise for further health benefits and weight loss. The diet also emphasizes moving more throughout the day, such as taking the stairs instead of an elevator.
About: Loretta’s certainly no stranger to blogging — she been sharing her weight loss journey since 2009. But the thing that caught our eye most about Loretta’s blog is that unlike most long-time healthy living/weight loss bloggers, her website’s not chock full of product reviews and recommendations, links to goods, etc. It’s very authentic, as is Loretta. Loretta started at 460 pounds. Now, she hovers around 199. And she does it “one good choice at a time.” Her style of writing is engaging and real — the kind of blog that you read and finish thinking, I really know this woman in a deep way. Bravo.
About: Andie’s well-known for her New York Times bestselling memoir “It Was Me All Along” where she chronicles how she lost 135 pounds 10 years ago. But it’s her blog that drew us to her for this list, especially considering that she’s managed all this time to KEEP that weight off. Andie also wrote a cookbook, “Eating in the Middle,” featuring (mostly) healthy recipes. Plus, Andie’s blog is chock full of healthy recipes too (and the occasional indulgence), lessons she learned while losing weight and how she transformed her relationship with food and her body.
Josie Maurer is a mother of four and blogger for Yum Yucky. Yum Yucky is a place where Josie helps her audience achieve healthy-living goals with a sensible, stress-free approach that won’t leave you starved for your favorite foods. She has lost over 40 pounds throughout her weight loss journey and she shares motivation, workouts, healthy recipes, and natural health tips.
If you dislike cooking, abhor making food choices, or simply want low-calorie options shipped to your door, Nutrisystem might slot into your life. But it can get expensive, and food selection and flavor are hit-or-miss. Mostly miss. “It’s enough substance to call it a meal, but the texture of every ingredient was lacking,” our tester reported without enthusiasm.
Skimp on fluids, and your body will release an antidiuretic hormone that leads to water retention that could affect the scale, Dr. Setlzer says. While this sneaky effect is one reason why the scale is a poor measure of body mass loss, you can outsmart it by drinking more—particularly if you fill your glass with water or non-calorie alternatives like unsweetened coffee and tea.
I found your story very inspiring! I am 57 years young and about 70 lbs overweight. I have been on some kind of a diet for most of my life. I would love to find a quick fix ,but I know it does not exist. With that being said, I love what you said about the help available to us from God, I never considered the spiritual component to weight loss. Thank you for sharing your story, I will be looking forward to your tips in my email.
We use cookies and similar technologies to improve your browsing experience, personalize content and offers, show targeted ads, analyze traffic, and better understand you. We may share your information with third-party partners for marketing purposes. To learn more and make choices about data use, visit our Advertising Policy and Privacy Policy. By clicking “Accept and Continue” below, (1) you consent to these activities unless and until you withdraw your consent using our rights request form, and (2) you consent to allow your data to be transferred, processed, and stored in the United States.
Make sure that the diet has been studied extensively for safety — and discuss any changes with your physician or registered dietitian before beginning a new diet. (If you don’t have a dietitian, find one in your area at the Academy of Nutrition and Dietetics website.) And do a self-check to ensure the diet fits with your own values and preferences.
Last January, I started the year off training for a big kickass squat PR. 💪🏼⠀ ⠀ This year, my weights are lighter. My body looks and feels unfamiliar. My training is different, but I’m still thankful for the days I can move and feel strong. Something tells me the end result will be better than a squat PR. In fact, it’ll probably the best accomplishment of my life. 🤰🏻💗⠀ ⠀ #birthfit #babybuilding #movementislife #squats #fitpregnancy #secondtrimester
Squeezing in some refreshing lemon will not only help you drink more water; it also has detox benefits which are sure to help you lose weight fast. Lemons are rich in polyphenols, which are compounds that contain antioxidants. A study in the Journal of Clinical Biochemistry found that mice who were fed lemon polyphenols were less likely to gain weight and accumulate body fat.
To find your spirit blog, think about what you want to get out of it, recommends Jessica Cording, M.S., R.D., a certified weight management specialist and the blogger behind Jessica Cording Nutrition. If you want someone who is going through the same struggles you are, look for a blogger who's in the same stage of their weight-loss journey, suggests Cording. Need new healthy recipes? A nutritionist who posts her favorites might be your best bet.
Keep your muscles guessing by cross training and trying different workouts or tweaking your usual routine. You’ll work new muscles and beat boredom while trying something new. Also, studies show that you’re more likely to stick with your daily exercise routine if you switch up your workouts. Are you a CrossFit junkie? Stretch out at a yoga class. Is running more your style? Try adding some speed intervals throughout your usual route.
Yet the new study found that after one year of focusing on food quality, not calories, the two groups lost substantial amounts of weight. On average, the members of the low-carb group lost just over 13 pounds, while those in the low-fat group lost about 11.7 pounds. Both groups also saw improvements in other health markers, like reductions in their waist sizes, body fat, and blood sugar and blood pressure levels.
Experts say "The Ultimate Volumetrics Diet: Smart, Simple, Science-Based Strategies for Losing Weight and Keeping It Off," is your best guide to losing weight, maintaining long-term weight loss, and learning to eat nutritious food. Based upon research showing that low-density food will keep you fuller longer, it mitigates one of the biggest enemies of any diet: Hunger. Volumetrics is the science upon which many other popular weight loss programs are based -- including Weight Watchers and Jenny Craig. However, it requires you to know your way around the kitchen.
Usually, a weight-loss plan combines elements of healthy eating and exercise to give its users the best chance of achieving their target weight. In addition to specifying a weekly menu plan or giving guidelines regarding calorie-intake and food selection, the best weight-loss plans of 2019 give you clear exercise regimes or allocate you fitness points for activities you perform on a day-to-day basis, like housekeeping, for example.
I would think a lot about exercise. Especially when I was watching TV.  I remember “the Bean.” The Bean was going to get me to exercise without fear of hurting my back and give me a six pack.  I made a promise to myself as I was dialing the number on my TV screen, “You are definitely going to exercise this time.” Yet the 1st time I blew up that bean (you have to fill it with air), boom -- I hurt my back. I quit. 
Like most other product review sites, ConsumerSearch is supported by a combination of commissions on the sale of the products we recommend and ads that are placed on our site by Google. If you find something you like, you can help support us by clicking through and buying the products we pick. Our editorial process is independent and unbiased; we don’t accept product samples, requests for reviews or product mentions, or direct advertising.
About: Laura is a health coach whose passion to help others overcome addiction and gain a satisfying life comes from her own history: For years she battled addiction (to food, cigarettes and many other things) and was taught to believe that as a woman, she was less valuable than a man. Trapped in her own mind and truly miserable, Laura one day realized that the key to overcoming her addictions was to make deliberate choices for every single thing she did — a mindset that taught her just how valuable she is. Now, she’s an extraordinarily strong-willed champion of women’s health who shares her knowledge and expertise with others. A true inspiration on so many levels.
Josie Maurer is a mother of four and blogger for Yum Yucky. Yum Yucky is a place where Josie helps her audience achieve healthy-living goals with a sensible, stress-free approach that won’t leave you starved for your favorite foods. She has lost over 40 pounds throughout her weight loss journey and she shares motivation, workouts, healthy recipes, and natural health tips.

21. Keep it simple. "I take a minimalist approach to nutrition: My diet consists of lean protein (chicken breast, egg whites, ground turkey), complex carbs (quinoa, sweet potatoes, oatmeal), healthy fats (coconut oil, almonds, avocados), and leafy green veggies. I eat as clean as I can—locally-grown vegetables, organic when possible, and minimally-processed everything."
The best diet for losing weight is Weight Watchers, according to the experts who rated the diets below for U.S. News. Volumetrics came in second, and the Flexitarian Diet, Jenny Craig and the vegan diet were third on this overall weight loss ranking list, which takes into account short-term and long-term weight loss scores. Some other diets performed as well or better in our rankings for enabling fast weight loss, but long-term weight loss is more important for your health.
This blog is so amazingly done, that one might think it is a work of a medical person. Well, it is not done by any registered dietitian or anyone who has obtained a degree in nutrition or fitness for that matter. As a matter of fact, this blog is created in 2012 by a very strong woman. Her name, as you must have already guessed it is Mindy, and she is a realtor and a single mother. What she is trying to do is to balance all of her responsibilities so that she could get it all in order. Actually, on top of all this, she is also trying to maintain consuming healthier foods and maintaining her waistline, as well as the health of her family of course. An interesting blog which allows you to have an insight of what a mother’s ordinary day is like. You will definitely like what you will read here, so get moving, check this blog out!
Keeping track of what you eat is a great way of forcing yourself to focus on your diet and assess exactly what you’re eating. Without it, the calories can start creeping up without you noticing so a journal of some other means of tracking your calorie intake can be the difference between maintaining your weight or being forced to start dieting all over again.
I found your blog through the Nutrition Blog Network and I feel like I’m reading the story of my own life. I have recently lost 45lbs but am KILLING myself over those last 10 lbs just like you were. I literally have felt like it was hopeless and that there is no way those pounds are coming off. I am also limited to 1200 calories a day but am going to try raising my daily calorie intake to see if that helps! Your story gave me so much hope that I can beat these last 10 lbs and your weight loss tips were fantastic!
The best way to stick with your diet and know if it is actually working is to comprehensively track your progress. Any online weight loss plan you consider should provide tracking tools that allow you to record your weight, meals, exercise, nutrient intake and other factors. Reporting tools such as line graphs that display your weight loss are also important to help you gauge your progress and results. Most programs should provide a mobile app to help you manage your diet and exercise no matter where you are. Some diet programs include a mobile app to track both food intake and exercise. The best will also sync directly with Fitbit, Apple Heath and other fitness tracking devices.
The research lends strong support to the notion that diet quality, not quantity, is what helps people lose and manage their weight most easily in the long run. It also suggests that health authorities should shift away from telling the public to obsess over calories and instead encourage Americans to avoid processed foods that are made with refined starches and added sugar, like bagels, white bread, refined flour and sugary snacks and beverages, said Dr. Dariush Mozaffarian, a cardiologist and dean of the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University.
How much fiber should I eat per day? Most Americans eat less fiber than the USDA daily recommendations suggest. This article looks at the guidelines for fiber intake in men, women, and children. We also talk about how fiber can help with weight loss, and discuss how much fiber is too much. Learn about good sources of dietary fiber and a handy meal plan. Read now

The customized support and abundant resources come at a price. This varies based on the intensity of your weight loss goals; we paid $60 per month. (We made an account before purchasing and received a 50% off offer by email to incentivize our membership. Tease them in the same way and see if you get the same deal.) If you want to get a look at all these perks before you purchase, you can try Noom free for 14 days.
Squeezing in some refreshing lemon will not only help you drink more water; it also has detox benefits which are sure to help you lose weight fast. Lemons are rich in polyphenols, which are compounds that contain antioxidants. A study in the Journal of Clinical Biochemistry found that mice who were fed lemon polyphenols were less likely to gain weight and accumulate body fat.

The good news is that if you're struggling with your size, reducing your calorie intake and increasing your activity level have been clinically shown to help you lose weight. The bad news is that there are no shortcuts and no short-term fixes. Fad diets, herbal supplements, "fat-burning" pills, and highly restrictive diets don't work for long, if at all, and some may cause more harm than good.

These are fantastic tips, and now that I’m in my thirties, and have just recently started exercising again, I am finding it’s harder to lose weight than I thought. I think the whole “not eating enough” aspect is my problem! I am definitely going to give it a try! Good for you for taking the steps to make healthy changes in your life, and cheers to continued success!

I am very excited to share with you how you can stick to your weight loss goals and enjoy your vacation too! For those of you who have vacations planned between now and the end of the year, this is your chance to grab a notepad and start creating your own vacation plan today! You want to enjoy your time off and not come home disappointed and 5 digits further away from your goal.
Start strength training. Most people think that endurance training is the only workout that will help you lose weight, but strength training is very important too. For starters, weight training boosts your metabolism, so you'll burn more calories in the hours after a strength workout. Also, muscle burns calories more efficiently than fat, so building muscle will help you burn calories even when you're resting.[7]

About: Gina has the kind of success story that really touches a nerve. She started out at 298 pounds and went on to lose 168 of those pounds in 25 months. As someone who always struggled with her weight and achieved such a huge thing, she has an especially good grasp on how to help other people who have 100 or more pounds to lose achieve their goals. Her blog is a place she uses to motivate, inspire, energize and connect with others. And that’s exactly what it is.
This health and fitness instructor might definitely the one that will make you change your mind and your overall lifestyle for better! Her name is Alice Williams, and she is the creator of this blog. The main reason why she created this blog was that she traveled so much, she had to make a point and prove to everyone that it is possible to be a full time student, a full time employee, or even both, and still have time to lead a healthy and happy lifestyle. Also, she had always traveled or lived to places where the physical appearance is appreciated most of all, so this made her turn her focus to fitness, even from an early adulthood. Another reason is her being a bit chubby when she was little, and finally, the last reason is that she believes of a general life improvement by improving the way you eat and how you exercise. So, she is open to all sorts of kitchen meals, whether they have meat or are vegan or are gluten free, and so is showing her interest in exercising. Check her blog out!
About: Who is Kristin? It can be tough to tell. The “about” section of her blog is empty, and finding her name so we could peg an author involved a deep dive into the blog archives. But one thing we do know...Kristin’s blog is deep. Very deep. It’s her innermost feelings, struggles, emotions with how her weight makes her feel, her low self confidence and her constant highs and lows. It’s the kind of blog that sucks you in from the moment you start reading, the kind of blog that tells you, “whoa, this person is really pouring her heart out.” And it’s Kristen’s level of vulnerability that makes her so appealing, that makes her one of the most powerful weight loss bloggers on our list. Whatever pain your weight loss struggles have caused you, you’re sure to relate to Kristen.
The most important consideration of any diet is finding one that you can stick with for the long haul. While many diets promise that you'll quickly shed pounds in the beginning, the truth is that reining in your eating will almost always result in quick, initial weight loss regardless of what program you decide to try. The trick is to find a program that -- after that first couple of weeks -- you can adhere to as your weight loss slows to more realistic levels. Experts say that people who make diets a lifestyle rather than just a "diet," while setting a goal of losing a pound or so a week, are more apt to keep the weight off over the long term.
Thank you for this advice! This is a great blog post. I have been struggling with personal issues that has affected my weight for 10 years and have found reaching out online to seek the advice of others has helped me through the good and bad time. I have always had issues and have started to follow the advice of Dr. Robi Ludwig. I saw her on a tv show once and I really appreciated her take on current psychological issues. I have been following her twitter for updates and advice https://twitter.com/drrobiludwig?lang=en due to following her advice I was able to sort through the personal issues and get on track with my weight loss.
In the UK, up to 5% of the general population is underweight, but more than 10% of those with lung or gastrointestinal diseases and who have recently had surgery.[30] According to data in the UK using the Malnutrition Universal Screening Tool ('MUST'), which incorporates unintentional weight loss, more than 10% of the population over the age of 65 is at risk of malnutrition.[30] A high proportion (10-60%) of hospital patients are also at risk, along with a similar proportion in care homes.[30]
We’ve now arrived at tip number 16. If you’re still having trouble losing weight, despite following the 15 pieces of advice listed above, it might be a good idea to bring out the heavy artillery: optimal ketosis. Many people stalling at weight plateaus while on a low-carb diet have found optimal ketosis helpful. It’s what can melt the fat off once again.

The trick here is not only to avoid all obvious sources of carbohydrate (sweets, bread, spaghetti, rice, potatoes), but also to be careful with your protein intake. If you eat large amounts of meat, eggs and the like, the excess protein will be converted into glucose in your body. Large amounts of protein can also raise your insulin levels somewhat. This compromises optimal ketosis.

Why does this popular plan work? For one thing, it pushes wildly healthy staples to the forefront (think: nuts, vegetables, fruit, olive oil). For another, it's simply delicious, thanks to it's focus on fresh, simply prepared dishes like grilled fish with lemon and whole wheat pita with hummus. Science agrees: One meta-review of 16 studies, found the eating M.O. helped those on it lose an average of 8.5 pounds.


About: Jess doesn’t blog as often as she used to, but every once in awhile she’ll pop in to share her latest life experiences, and, when she does, it’s sure to touch you deeply. Jess started blogging in 2013 to document her training for her first marathon, but quickly found that running ran in her veins. She uses it as a way to cope with life’s hardships and adventures — and takes her readers along a relatable journey as she does.
We use cookies and similar technologies to improve your browsing experience, personalize content and offers, show targeted ads, analyze traffic, and better understand you. We may share your information with third-party partners for marketing purposes. To learn more and make choices about data use, visit our Advertising Policy and Privacy Policy. By clicking “Accept and Continue” below, (1) you consent to these activities unless and until you withdraw your consent using our rights request form, and (2) you consent to allow your data to be transferred, processed, and stored in the United States.
About Blog Unbiased Reviews and Information on Weight Loss, Anti-aging, and Longevity Programs for Men & Women. Here you’ll find outtakes of our journeys and experience with the HCG Diet program. If you’re on, or considering, the HCG diet program take some time to read out stories. We’ve tread the path before you and have lots of tips and insights to make your ride smooth and successful.
Amanda Brooks is an avid runner, Certified Personal Trainer, and the passionate and encouraging voice behind Run To The Finish, a weight loss blog turned healthy living blog. With over 20,000 miles logged to date, Amanda’s dedication to running has not only helped her lose 35 pounds but created an entirely new outlook on healthy living. Run To The Finish shares her personal weight loss journey, clean eating recipes, workout ideas, running tips, expert interviews, and motivation to inspire others to see running as a vehicle to “think beyond the clock” to start living a healthier life.
×