Italiano: Perdere Peso Velocemente (Uomini), Deutsch: Als Mann schnell abnehmen, Português: Perder Peso Rapidamente (Para Homens), Русский: быстро похудеть (мужчины), Español: bajar de peso (para hombres), Français: perdre du poids rapidement (hommes), Bahasa Indonesia: Menurunkan Berat Badan (Panduan untuk Pria), العربية: خسارة الوزن سريعا (للرجال), Nederlands: Snel afvallen (voor mannen), Tiếng Việt: Giảm cân nhanh chóng dành cho nam giới, ไทย: ลดน้ำหนักเร็วทันใจสำหรับผู้ชาย, 日本語: 短期間で減量する(男性向け), 한국어: 빠르게 살 빼는 법(남성)
Chronic stress may increase levels of stress hormones such as cortisol in your body. This can cause increased hunger and result in weight gain. If you’re looking to lose weight, you should review possible ways to decrease or better handle excessive stress in your life. Although this often demands substantial changes, even altering small things – such as posture – may immediately affect your stress hormone levels, and perhaps your weight.
About: If we had to sum up Helen’s blog in two words, they would be “creative” and “hilarious.” Because that’s exactly what the blog is...a blend of Helen’s witty writing combined with her pursuit of all things new in the dieting, fitness and weight loss realm — be they inspirational or out in left-field … and everything in between. Helen, a once “healthy living” blogger who gave it up years ago and then recently returned to the world with a new theme — is obsessed with what’s “new,” and she’s the queen of trying it out and letting her readers know if it worked well, or if it didn’t work at all. And that whole “new” theme doesn’t just mean trends...she also loves helping people who are new to weight loss and healthy living succeed.
There’s no way to sugarcoat this: Your TV is making you fat. It prevents you from being active, gives you the munchies, and makes you distracted while you’re eating. A study published in the American Journal of Clinical Nutrition found that people who ate in front of the TV consumed 10 percent more than they normally would. Eating while distracted disrupts your satiety signals, so shutting off all your electronics while munching will help you stick to your portions, and feel full.
Keeping track of what you eat is a great way of forcing yourself to focus on your diet and assess exactly what you’re eating. Without it, the calories can start creeping up without you noticing so a journal of some other means of tracking your calorie intake can be the difference between maintaining your weight or being forced to start dieting all over again.

To encourage ketone production, the amount of insulin in your bloodstream must be low. The lower your insulin, the higher your ketone production. And when you have a well-controlled, sufficiently large amount of ketones in your blood, it’s basically proof that your insulin is very low – and therefore, that you’re enjoying the maximum effect of your low-carbohydrate diet. That’s what’s called optimal ketosis.


About Blog Advise, inspiration for a global & local community of ambitious entrepreneurial women specifically on their business needs - online & offline. Offering information, education, training, access to capital, contacts and advice via exclusive interviews and how-to articles; pitch training events; workshops & networking sessions; and expert mentoring.
The scale is not necessarily your friend. You may want to lose fat – but the scale measures muscles, bone and internal organs as well. Gaining muscle is a good thing. Thus weight or BMI are imperfect ways to measure your progress. This is especially true if you’re just coming off a long period of semi-starvation (calorie counting), as your body may want to restore lost muscles etc. Starting weight training and gaining muscle can also hide your fat loss.
Diet.com is lauded far and wide for their individualistic approach to dieting. As most legitimate weight-loss plans for women will testify, a cookie-cutter diet is rarely successful as every body type, lifestyle, and individual is different. Diet.com embraces those differences and tailors its healthy weight-loss plans to fit your specific needs. Here’s how it works:
Erika Nicole Kendall—or Evil Fitness Barbie, as she calls herself—went from a self-proclaimed couch potato to a NASM-certified trainer who specializes in weight loss, women's fitness, and nutrition. The “Emotional Eating” subsection of her blog, A Black Girl’s Guide To Weight Loss, is worth checking out for its unfiltered look at postpartum depression and self-care.

Losing weight on autopilot is appealing. But in the age of meal-delivery services (Blue Apron happens to be Whole 30-approved) — is there really a market need for gimmicky Nutrisystem? Our taste buds tell us no. You could easily recreate its no-prep diet by stocking up on breakfast bars, Lean Cuisine lunches, and signing up with the likes of HelloFresh for fast, healthy dinners. (Rough calculations tell us this approach would be equal or less than the monthly price of Nutrisystem.)


"Self-monitoring" refers to observing and recording some aspect of your behavior, such as calorie intake, servings of fruits and vegetables, amount of physical activity, etc., or an outcome of these behaviors, such as weight. Self-monitoring of a behavior can be used at times when you're not sure how you're doing, and at times when you want the behavior to improve. Self-monitoring of a behavior usually moves you closer to the desired direction and can produce "real-time" records for review by you and your health care provider. For example, keeping a record of your physical activity can let you and your provider know quickly how you're doing. When the record shows that your activity is increasing, you'll be encouraged to keep it up. Some patients find that specific self-monitoring forms make it easier, while others prefer to use their own recording system.
About Blog Welcome to the Women of Faith blog, one of the best Christian Blogs for women. Look for posts from Women of Faith celebrities including Sheila Walsh and Marilyn Meburg. Women of Faith encourages women of all ages and stages in life with compelling stories, events, laugh-out-loud humor, heart-tugging music, rejuvenating worship, online resources, materials and more.
Rounding out the top three for best weight loss programs on the U.S. News and World Report 2016 rankings, the Biggest Loser meal plan uses a pyramid system with fruits and veggies setting the foundation. Simple tenets back the plan: for example, being mindful of portion control, keeping a food diary, and exercising regularly. So, yes, work will be involved, but the plan is sustainable in the long-term and a likely way to shed pounds.

The name of this blogger as you have probably already guessed it is Sarah, and this is her full time job. She lives in Boston, Massachusetts, and with the help of YouTube she managed to turn her hobby into a full time job and a profession. She has a very curious nature, making her investigate various topics and bring them to you through her blog. When it comes to her opinion, she stands firm on the fact that when it comes to health, the experts can never agree on one subject. This is why, her blog is the best place to find the latest discoveries, the most effective workouts, the best recipes, a lot of motivational advice and much more. She has battled with weight problems for about three years, just up to the moment she became a mother, so she is aware of what you are all going through and is here to help and advise. This blog can be a teacher to you on how to eat clean, get fitter, and feel more confident about your looks and most importantly, not deprive yourself from a social life.

One study from the University of Adelaide in Australia suggests you may lose more weight when you work out towards the end of your menstrual cycle, as opposed to right when a new one begins. That’s because the hormones estrogen and progesterone tell your body to use fat as an energy source. "Women burned about 30 percent more fat for the two weeks following ovulation to about two days before menstruation," study author Leanne Redman says.


“I never imagined this would all come from me scribbling notes to myself on a website. I not only get to share my story with others and empower them to make it happen for themselves, but I also get to read and learn from the community, too. This has become a place where people can come, read, share, feel protected, and learn from one another. It’s a safe space for not just them, but for me, too. We all truly love what we’ve built here, and it shows in our collective hard work.”
Skip the cream and sugar in your cup of joe, and opt for it black to help you lose weight fast. Black coffee has zero calories, and it can help you burn calories faster. According to a study published in the journal Physiology & Behavior, the average metabolic rate of people who drank caffeinated coffee was 16 percent higher than that of those who drank decaf.
As with many foods, there are healthy versions and ones that make promises they can’t deliver. Some bars that promise “pure protein” have the same nutritional value as a candy bar, so it’s important to research before purchasing. Rather than just counting calories, check out the actual ingredients; is it made up of real food? Skip protein bars for weight loss that include soy in favor of ones that use proteins that include leucine, valine and isoleucine. The protein, plus the fiber and fat, will be what plays a key role in keeping you full throughout the day.
Soft drinks, fruit juice, muffins, white rice and white bread are technically low in fat, for example, but the low-fat group was told to avoid those things and eat foods like brown rice, barley, steel-cut oats, lentils, lean meats, low-fat dairy products, quinoa, fresh fruit and legumes. The low-carb group was trained to choose nutritious foods like olive oil, salmon, avocados, hard cheeses, vegetables, nut butters, nuts and seeds, and grass-fed and pasture-raised animal foods.
The South Beach Diet started as a book that was originally published in 2003, The South Beach Diet: The Delicious, Doctor-Designed, Foolproof Plan for Fast and Healthy Weight Loss (Est. $9). The book is still considered to be the best way to get information on the basic diet, but there are also many follow up books and cookbooks to supplement the original, as well as South Beach compliant recipes available around the Internet. The official South Beach Diet website is mostly fee-based.
If you’re eating a diet rich in fresh fruits and vegetables, odds are you are getting the necessary vitamins and minerals you need to help boost weight-loss and lose weight fast. But it’s also a good idea to take vitamins that can supplement your diet; B vitamins (especially B2 and B12) can boost energy, vitamin D can regulate appetite and aid in weight loss, and magnesium can trigger lipolysis, a process where your body releases fat from where it’s stored.
I tracked everything from fat, carbs and protein.  I was eating what I was suppose to and within 5 months, I dropped the remaining 10lbs.  I did it, I met my goal!  As of today, I am trying to maintain my weight, which in my opinion is harder then losing it.  I get so afraid of putting the weight back on, since it’s so easy to lose motivation.  Just because you meet your goal doesn’t mean you can go back to the way it was.  That’s when I decided I needed to make this my lifestyle.  I started reading up on healthy foods, different exercises, and I kept calculating my calories.  I was a true calorie counter, every bite I ate, I tracked it.  If I didn’t know the calories, I wouldn’t eat it.   I was having allot of fun.  I was exercising and maintaining my weight!  Then it happened.  Something was brought to my attention from my friends and family, I was obsessed they told me!  Obsessed with what?  Eating right and exercising?  It was the calorie counting!  People told me I’m not enjoying life if I calculate every bite.  Can I do this forever?  Well, maybe,I am pretty dedicated after all, but who wants to?  I have learned so much over the past couple of years, about eating, exercising and most importantly myself.  I have a lot of will power and I know how to be healthy, so I should be able to do this!!!!  
Experts say "The Ultimate Volumetrics Diet: Smart, Simple, Science-Based Strategies for Losing Weight and Keeping It Off," is your best guide to losing weight, maintaining long-term weight loss, and learning to eat nutritious food. Based upon research showing that low-density food will keep you fuller longer, it mitigates one of the biggest enemies of any diet: Hunger. Volumetrics is the science upon which many other popular weight loss programs are based -- including Weight Watchers and Jenny Craig. However, it requires you to know your way around the kitchen.
The HMR Program uses meal replacements – think low-calorie shakes, meals, nutrition bars and hot cereal – in phases, coaching from experts, physical activity and an emphasis on fruits and vegetables to help dieters shed pounds fast. While last year the diet shared the No. 1 ranking in this category with the Biggest Loser diet, this year it has the top spot to itself. "This diet makes it easy to lose weight fast and would likely be effective for someone who wants to lose weight for a specific event," one expert said. "However, as far as long-term healthy-habit-forming, this diet falls short" in part because dieters don't learn to make their own healthy food choices.
About: Aurora is a college student full of curiosity, including a nearly insatiable appetite to learn all she can about fitness and nutrition. She fell in love with exercising early on, while playing for a softball team growing up. That fueled a passion for nutrition as well, and eventually a blog dedicated to both as a way to inspire others to live healthy and lose weight. Aurora, who works in a veterinary’s office, also has a deep love for animals (which is always a bonus in our book). And yes, she includes many photos of cute puppies in her blog.

Lisa began Workout Mommy in 2007. Back then, she was a busy mom of two who found out that continuing her pre-motherhood commitment to health and fitness wasn’t as easy as she thought it would be. Now a single mother of four, she admits it’s even hard to find the time to commit to fitness. She writes her blog to inspire others to make that time, and holds herself accountable for finding it as well. Visit the blog.
×